תנאים לקבלת משכנתא ללקיחת משכנתא ישנם קריטריונים שנקבעו על ידי בנק ישראל ועל ידי הבנקים למשכנתאות. הסיבה לכך היא על מנת לוודא כי נוטל המשכנתא יוכל לעמוד לאורך זמן בתשלומי המשכנתא על מנת שהבנק לא יאלץ לפנות אותו מהדירה שלו ולשם כך...

להמשך קריאה